Klesanie a pristátie

  • Rozloženie síl pri kĺzaní a pristátí, uhol kĺzania, vplyv hmotnosti
  • Pristátie a pádová rýchlosť, zníženie pristávacej rýchlosti
  • Klapky a vyváženie, sily pôsobiace na lietadlo

Pridaj poznámku

poznámka: meno: napíš číslicu:  štyri

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov