Aerodynamika vrtule

  • Geometrické charakteristiky listu vrtule
  • Vznik ťahu vrtule
  • Skrútenie listu vrtule
  • Režimy práce vrtule
  • Pevné a prestaviteľné vrtule
  • Účinok gyroskopického momentu vrtule
  • Vplyv pracujúcej vrtule na riadenie lietadla

Pridaj poznámku

poznámka: meno: napíš číslicu:  dva

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov