Vyváženie vrtuľníka IFR

Prirodzená nestabilita vrtuľníka si vyžaduje, aby pilot udržoval vrtuľník správne a presne vyvážený, aby maximálne znížil únavu a pracovné zaťaženie. To sa dá dosiahnuť nepretržitým kontrolovaním prístrojov systémom kruhového sledovania. Zvislá osa je najnestabilnejšia pri jednorotorovom vrtuľníku a vyžaduje si zvláštnu pozornosť pilota. Vyrovnanie nestability vrtuľníka si vyžaduje úpravu vyváženia pri každej zmene výkonu motora.

Pridaj poznámku

poznámka: meno: napíš číslicu:  nula

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov